selfcare.amis.hr

podrška
ADSL
 
 
 
Telefonija
 
VoIP usluge
 
IPTV usluge
 
Email usluge
 
 
Amis telefonski imenik
 

 

 

infobox
  Amis Telekom d.o.o.
Bani 75
10010 Zagreb

Tel: +385 1 2468 000
Fax: +385 1 2468 099

 

 

Podrška

Dobrodošli na korisničke stranice!
 
Na ovim stranicama možete svakodnevno pratiti korištenje usluga i administrirati svoj korisnički račun.
 
Nakon što odaberete željenu uslugu, otvorit će vam se prozor za upis korisničkog imena i lozinke.